SPECIALISTER
I UDESTUER,
INDGLASNING OG FACADER

Sunparadise udvikler og producerer brancheførende altanindglasninger og udestuer til villaer og etageejendomme.

Vi er desuden den førende leverandør af glas- og aluminiumsfacader samt altanløsninger til erhvervsejendomme. Vores kunder består hovedsageligt af forhandlere, byggefirmaer, glasværker, boligejere og boligforeninger. Produktionsenhederne er placeret i Polen og Tyrkiet.

Windoor blev grundlagt i 1985

Svenske Windoor blev grundlagt i 1985, hvor virksomheden igangsatte sin produktion af beskyttende aluminiumsbeklædninger til ​​trævinduer – et produkt, der var med til at forlænge levetiden på vinduerne. Det blev dog efterfølgende fulgt op af indglasninger til altaner.

I 2002 blev den danske altanglasvirksomhed Vitral opkøbt af Windoor, og eftersom Windoor også havde aktiviteter i Storbritannien, Tyskland og Norge, blev det besluttet, at koncernselskabet Wingroup skulle styre den internationale virksomhed.

Nordstjernan overtager som ejer

I 2007 foretog Wingroup endnu et større opkøb, da den schweiziske indglasningsvirksomhed Sunparadise med egen produktionsenhed i Tyrkiet blev en del af virksomheden.

To år senere blev det svenske investeringsselskab Nordstjernan ejer af Wingroup. Det indebar, at Windoor og Sunparadise den dag i dag har NCC, Diös, Bonava og Dacke Industri som søsterselskaber.

Windoor bliver til Sunparadise

Den polske produktionsenhed Pemalux blev opkøbt i 2017, og 2 år senere traf man beslutningen om, at Windoor og Sunparadise skulle operere under fællesnavnet Sunparadise på samtlige markeder.

Koncernen opererer i omkring 30 lande i Europa og Asien. Det internationale hovedkontor ligger i Schaan (Liechtenstein), mens det svenske hovedkontor er placeret i Malmø.

VORES ARBEJDE FOR EN
BÆREDYGTIG FRAMTID

For os indebærer bæredygtighed, at man opfylder nutidens behov uden at gå på kompromis med miljøet og de fremtidige generationers ressourcer. Ud fra dette skal vi efter bedste evne bidrage til de 17 bæredygtighedsmål, som FN har opsat.

Vores bæredygtighedsarbejde fokuserer først og fremmest på tre områder: En begrænsning af virksomhedens miljøpåvirkning, fortsat at være en attraktiv arbejdsplads og generelt at agere som en miljøansvarlig virksomhed. For at lykkes med dette har vi opsat en række målsætninger inden for disse tre områder.

MILJØ

Vi har valgt at integrere klimaforbedrende tiltag i vores processer, strategier og kultur. Vi passer desuden på naturressourcerne og minimerer spild. Vi optimerer endvidere vores transportløsninger, ligesom vi rejser miljøeffektivt og producerer vores egen strøm i vores produktioner. Dette sker via solcelleanlæg.

Vi fortsætter løbende med at skabe innovative processer og produkter, der reducerer et unødvendigt forbrug af naturressourcer. Vi stiller ligeledes krav til, at vores leverandører bruger miljøsmarte alternativer og bidrager aktivt til at minimere vores CO2-fodaftryk.

Målt i CO2-udledning i tons pr. produceret kvadratmeter var resultatet 1,55 i 2021 – målet for 2025 er at reducere vores CO2-udledning med 50% til 7,75.

ARBEJDSPLADS

Vores medarbejdere er nøglen til at udvikle organisationen. Vi skal fortsat arbejde hen mod mere sikre arbejdsmiljøer, reducere antallet af ulykker, opnå en ligelig kønsfordeling i alle virksomhedens funktioner, øge ligestillingsarbejdet for kvindelige medarbejdere og generelt være lydhøre, så alle medarbejdere har mulighed for at udvikle sig på en måde, der svarer til deres potentiale.

Vi har fokus på vores arbejdsmiljø og arbejder aktivt for at forebygge antallet af arbejdsulykker gennem initiativet "Fravær på grund af arbejdsulykker" (LTIF). Vores resultat i 2021 var 15,7 – målet for 2022 er at sænke dette til 10.

Hvert år måler virksomheden, hvor villige medarbejderne er til at anbefale deres arbejdsplads til venner og bekendte gennem metoden "Employee Net Promoter Score" (eNPS). Vores resultat i 2021 var 40 – målet for 2022 er at øge dette yderligere til 45.

VIRKSOMHEDSKULTUR

Vi styrker vores arbejde på alle planer, så vi bliver opfattet som en ansvarlig partner i arbejdet for et samfund med en bæredygtig fremtid og vækst på alle niveauer.

Vi iværksætter løbende initiativer for at øge vores kundetilfredshed, opnå en langsigtet og bæredygtig økonomisk vækst og opbygge relevante partnerskaber, der hjælper os med at indfri disse mål.